PRAVILA KLUBA FRUTEK

Splošno o Klubu Frutek

Že več kot 40 let skupaj z vami predano skrbimo za najmlajše, odslej tudi s pomočjo aktivnosti v Klubu Frutek, ki smo ga pripravili posebej za vas.

Klub Frutek je namenjen vsem nosečnicam, doječim mamam in tistim z majhnimi otroki, ki iščete informacije o izdelkih Frutek, o prehrani nosečnice, dojenčka in malčka ter druge uporabne vsebine.

Člani Kluba Frutek boste po elektronski pošti, preko kontaktnih podatkov, ki ste jih navedli na vpisnem obrazcu, obveščeni o novostih, ugodnostih in drugih informacijah.

Ustanovitelj Kluba Frutek je podjetje Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina,Slovenija.

Pogoji članstvaso določeni s tem pravilnikom.

Kako se včlanite v Klub Frutek?

V Klub Frutek se je mogoče včlaniti prek vpisnega obrazca na spletni strani www.frutek.si. Član Kluba Frutek postane vsaka polnoletna oseba, ki odda zahtevane podatke in ima stalno prebivališče na območju Republike Slovenije ter izjavi, da želi postati član Kluba Frutek.

Ob vpisu uporabnik spletne strani v vpisni obrazec navede naslednje podatke: ime, priimek, email naslov, naslov prebivališča, datum oz. predviden datum rojstva otroka.

Izključno prijavitelj odgovarja Fructalu in tretjim osebam za točnost podatkov, ki jih posreduje ob prijavi ali njihovih spremembah. Fructal za netočne podatke ne prevzema odgovornosti.

Članstvo v Klubu Frutek je brezplačno.  

Z oddajo osebnih podatkov preko vpisnega obrazca in izjavo, da želi postati član Kluba Frutek ter da sprejema pravila Kluba Frutek, prijavitelj postane član Kluba Frutek. Ob vpisu v Klub Frutek postane član Kluba Frutek prejemnik e-novic Kluba Frutek. Član Kluba Frutek se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic, pri čemer povezavo za odjavo najde na dnu vsake prejete e-novice Kluba Frutek.

Kaj ponujamo članom Kluba Frutek?

Poleg informacij o izdelkih Frutek ter informacij o prehrani, primerni za nosečnice, doječe mame in otroke, vas čakajo še posebne ugodnosti. Za vas smo v Klubu Frutek pripravili:

- praktično darilo ob vpisu

- posebne akcije in ugodnosti ob nakupu izdelkovFrutek

- poučne in zabavne vsebine s področja starševstva in zdravega življenjskega sloga

- mesečni koledar, ki ga lahko personalizirate in oblikujete skupaj s svojim otrokom

- informacije o promocijah v bližnjih trgovskih centrih

- vabila na ekskluzivne Frutek čajanke, na katerih boste lahko poklepetali z drugimi družinami, dobili koristne nasvete in preizkusili naše izdelke

- druge priložnosti, glede na vsakokratne aktivnosti Kluba Frutek.

Avtorske in druge pravice

Vsa vsebina, objavljena v sklopu Kluba Frutek, je v izključni lasti Fructal d.o.o. in zaščitena z veljavnimi predpisi. V vsebino se, poleg besedila in podatkov, šteje tudi grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen s pisnim dovoljenjem Fructal d.o.o.

Vsebina, ki je del Kluba Frutek ni, razen če  v posameznem primeru izrecno drugače določeno, prenesena na člane Kluba Frutek ali na tretje osebe.

Vsebine Kluba Frutek in omejitve odgovornosti

Vsebine, ki so posredovane v okviru Kluba Frutek, niso zdravniški ali zdravstveni nasveti.

Vsebine, posredovane preko Kluba Frutek, so zgolj informativne narave in nikakor ne morejo biti nadomestilo za zdravniški ali drug strokovni nasvet ter so namenjene izključno primerom, ko nosečnice ali otroci nimajo zdravstvenih težav ali motenj in nimajo omejitev pri prehranjevanju.

Fructal d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za posredovane vsebine.

Varstvo osebnih podatkov

Fructal d.o.o., ki je upravljavec osebnih podatkov, se zavezuje, da bo osebne podatke članov Kluba Frutek varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vsakdo, ki se včlani v Klub Frutek se izrecno strinja, da osebne podatke, ki jih posreduje Fructal d.o.o., le-ta obdeluje skladno z nameni obdelave, ki pretežno obsegajo obveščanje in informiranje potrošnikov, in za celoten čas članstva v Klubu Frutek.

Če se osebni podatki posameznika spremenijo,  lahko kadarkoli zahteva spremembo teh podatkov in sicer preko elektronskega naslova info@frutek.si.

Član Kluba Frutek lahko od upravljavca kadarkoli zahteva, da mu posreduje vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jih je upravljavec dolžan posredovati na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki se hranijo toliko časa, dokler je posamezna oseba član Kluba Frutek. Ob prenehanju članstva se osebni podatki nemudoma izbrišejo.

Posameznik lahko, ne glede na določbo prejšnjega  odstavka, zahteva brisanje osebnih podatkov, ki ga upravitelj osebnih podatkov sprejme, pri čemer pa posamezniku s tem avtomatično preneha članstvo v Klubu Frutek.

Spremembe v Klubu Frutek

Pravila Kluba Frutek veljajo od 18. 4. 2017 do preklica. Fructal d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe pravil Kluba Frutek, člani Kluba Frutek pa bodo o spremembah obveščeni v sklopu e-novic. Član, ki se z novimi pravili ne strinja, lahko iz Kluba Frutek takoj in brez posledic odstopi.

Vsak član lahko iz Kluba Frutek kadarkoli izstopi in sicer tako, da pošlje zahtevo o izstopu na elektronsko pošto  info@frutek.si.

Fructal d.o.o., kot upravljavec Kluba Frutek, lahko iz Kluba Frutek izključi člane, ki delujejo na način, da kršijo vrednote Kluba Frutek, kršijo pravila Kluba Frutek ali žalijo upravljavca ali druge člane Kluba Frutek. Izključitev se izvrši na način, da se takega člana o izključitvi obvesti po elektronski pošti, sočasno z obvestilom pa se izbriše njegove osebne podatke ter opravi druge aktivnosti, ki so potrebne za izključitev.

Za vsa vprašanje in pripombe v zvezi z uporabo Kluba Frutek smo vam na voljo preko elektronskega naslova info@frutek.si.

Nedelovanje ali prenehanje delovanja Kluba Frutek

Fructal d.o.o.  ne odgovarja, če Klub Frutek zaradi tehničnih težav določen čas ne deluje.

Prav tako si Fructal d.o.o. pridržuje pravico, da Klub Frutek brez kakršnihkoli pravnih posledic ukine, če tako zahtevajo poslovni ali drugi utemeljeni razlogi.

Urejanje razmerij med Klubom Frutek in uporabniki

Klub Frutek si bo prizadeval k prijazni in pošteni komunikaciji s člani. Morebitne spore, ki utegnejo nastati, se bo poskušalo reševati po mirni poti. Kolikor to ne bi bilo mogoče, je za rešitev sporov pristojno slovensko sodišče, ob uporabi slovenskega prava.

Ajdovščina, dne 18. 4. 2017