PRAVILA KLUBA »FRUTEK«

Opće informacije o klubu Frutek

Već više od 40 godina predanog rada brinemo se za najmlađe, a sada i kroz aktivnosti u klubu Frutek, koji je izrađen posebno za vas.

Klub Frutek je otvoren za sve trudnice, dojilje i majke s malom djecom koji su u potrazi za informacijama o proizvodima Frutek, prehrani tijekom trudnoće, bebama i djeci, i drugim korisnim sadržajima.

Članovi klubaFrutekinformiraju se putem e-maila, koristeći kontakt podatke koje ste unijeli u zahtjevu za upis, o vijestima, pogodnostima i ostalim informacijama.

Osnivač kluba Frutekje tvrtka Fructald.o.o., Tvornica cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija.

Uvjeti članstva određeni su ovim Pravilima.

Kako se pridružiti klubu Frutek?

U klub Frutek moguće se upisati putem obrasca za upis na internet adresi www.frutek.si . Članom kluba Frutekmože postati svaka odrasla osoba koja je podnijela tražene podatke i ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske i izjavi da želi postati član kluba Frutek.

Nakon ulaska na web stranicu u obrazac za prijavu potrebno je navesti sljedeće podatke: ime, prezime, e-mail adresu, kućnu adresu i datum rođenja odnosno očekivani datum rođenja djeteta.

Podnositelj zahtjeva isključivo odgovara Fructal d.o.o. i trećim osobama za točnost informacija pruženih prilikom prijave ili izmjene i dopune iste. Fructal d.o.o. za netočne informacije ne preuzima odgovornost.

Članstvo u klubu Frutek je besplatno.

Slanjem osobnih podataka putem obrasca za upis i davanjem izjave kako želi postati članom kluba Frutek  te prihvaćanjem pravila klubaFrutek, podnositelj zahtjeva postaje članom kluba Frutek. Nakon ulaska u klub Frutek,član kluba Frutek prima e-novosti kluba. Članovi klubaFrutek mogu se u svakom trenutku odjaviti od primanja obavijesti, a odjava se vrši putem linka koji se  nalazi na dnu svake primljene e-novosti kluba Frutek.

Što nudimo članovima kluba Frutek?

Pored informacija o proizvodima Frutek i informacija o prehrani koja je pogodna za trudnice, dojilje i djecu čekaju vas posebne pogodnosti. Za vas smo uklubu Frutek pripremili:

- praktičan poklon po upisu

- posebne akcije i pogodnosti prilikom kupnje proizvoda Frutek

- obrazovne i zabavne programe u području roditeljstva i zdravog načina života

- mjesečni kalendar, koji možete prilagoditi i dizajnirati zajedno sa svojom djecom

- informacije o promocijama u obližnjim trgovačkim centrima

- pozivi na ekskluzivne Frutekčajanke, gdje možete razgovarati s drugim obiteljima, dobiti korisne savjete i testirati naše proizvode

- druge pogodnosti, ovisno o odgovarajućim aktivnostima kluba Frutek

Autorska prava i druga prava

Svi sadržaji objavljeni u sklopu kluba Frutek su isključivo vlasništvo društva Fructal d.o.o. i zaštićeni su važećim propisima. Sadržajem se, osim teksta i podataka, također smatra grafička slika stranice sa svim grafičkim elementima.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja, u cijelosti ili djelomično na drugim mjestima, osim uz pismenu dozvolu Fructald.o.o.

Sadržaj koji je dio kluba Frutek ne smije se, osim ako u pojedinom slučaju nije izričito navedeno drugačije, prenijeti na članove kluba Frutek ili treće osobe.

Sadržaj Kluba Frutek i ograničenje odgovornosti

Sadržaj koji se prenosi u sklopu kluba Fruteknisu medicinski ili zdravstveni savjeti.

Sadržaj koji se prenosi putem kluba Frutek je samo informativne naravi i ne može biti zamjena za medicinskeili druge stručne savjete, te je namijenjeni isključivo za slučajeve u kojima trudnice ili djeca nemaju zdravstvene probleme ili poremećaje i nemajuograničenja glede prehrane.

Fructald.o.o. ne preuzima odgovornost zapreneseni sadržaj.

Zaštita osobnih podataka

Fructal d.o.o. dužan je čuvati osobne podatke članova kluba Frutek u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Fructal d.o.o. je ovlašten izmijeniti odredbe o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta pravila na internetskim stranicama, a koje izmjene se primjenjuju od trenutka objave na internetskim stranicama. Nastavak korištenja internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti smatrat će se prihvaćanjem tih izmjena.

Član kluba Frutek se obvezuje povremeno iznova pročitati pravila kluba Frutek kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Fructald.o.o. ne odgovara za ikakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Fructal d.o.o. je ovlašten koristiti osobne informacije članova kluba kako bi vam ponudio proizvode i usluge te poboljšao ponudu proizvoda i usluga.Fructald.o.o.je ovlašten koristiti osobne informacije članova kluba za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući uvjete korištenja i izjave o povjerljivosti podataka, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.

Fructal d.o.o. neće dijeliti identifikacijske osobne informacije članova kluba s drugim stranama. Obzirom da Fructal d.o.o.pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana, ovlašten je podijeliti osobne podatke članova kluba s takvim pružateljima usluga u svrhu ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, upravljanje internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.

Fructald.o.o.je ovlašten otkriti informacije očlanovima kluba u svrhu zaštite. Fructal d.o.o. je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije članova kluba Frutekakoje to potrebno radi provođenja zakona ili sudskog naloga, radi osiguranja sukladnosti s ovom izjavom o povjerljivosti podataka, uvjetima korištenja ili drugim ugovorima; ako je to potrebno radi zaštite prava vlasništva ili sigurnosti ovih internetskih stranica, njihovih korisnika ili drugih osoba.

Ako se osobni podaci pojedinaca promijene u bilo kojem trenutku Fructal d.o.o.može zatražiti reviziju podataka putem elektronske pošte na adresu info@frutek.si.

Član kluba Frutek ovlašten je promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke. U e-mail poruci člantreba navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Članovi kluba Frutekmogu od Fructal d.o.o. u bilo koje vrijeme zahtijevati informacije u svezi s obradom osobnih podataka, a Fructal d.o.o. ih je dužan dostaviti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci čuvaju se sve dok je osoba član kluba Frutek. Po prestanku članstva podatci moraju biti odmah izbrisani.

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Fructald.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, u skladu sa primjenjivim zakonskim propisima.

Bez obzira na odredbe prethodnog stavka,član kluba Frutek može zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka čimemu automatski prestaje članstvo u klubu Frutek.

I ako Fructal d.o.o.  provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu za bilo koju informaciju prenesenu na ili s naše internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Primjena „kolačića“

Fructal d.o.o. ovlašten je pohranjivati na Vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o korisniku koji se koriste radi praćenja i usmjeravanja interesa članova kluba s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom pojedinom članu kluba. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije korisnika. Korisnik  može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi internetskih stranica Fructal d.o.o. možda neće pravilno raditi. Fructal d.o.o. je ovlašten koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promocija.

Promjene u klubu Frutek

Svaki član kluba može istupiti iz kluba Frutek u bilo koje vrijeme slanjem zahtjeva za prestanak članstva putem elektronske pošte na adresu info@frutek.si.

Fructal d.o.o. kao administrator kluba Frutek može isključiti članove kluba koji djeluju na način koji krši vrijednosti Frutek kluba, krše ili vrijeđaju administratora ili druge članove kluba Frutek.

Isključenje se vrši na način da se takav član o  isključenju obavijesti putem e-maila, zajedno sa obavijesti o  brisanju njihovih osobnih podataka, te uz poduzimanje drugih radnji potrebnih za isključenje člana.

Za sva pitanja i komentare u vezi korištenja Frutek kluba članovi se mogu obratiti putem e-mail adrese info@frutek.si.

Prestanak rada kluba Frutek

Fructald.o.o. nije odgovoran ako klub Frutek zbog tehničkih problema u određenom vremenu ne radi.

Također, Fructal d.o.o. zadržava pravo da ukine klub Frutek bez I kakvih pravnih posljedica iz poslovnih ilidrugih opravdanih razloga.

Uređivanje odnosa između korisnika i Kluba Frutek

Klub Frutek će nastojati na prijateljski i iskren način komunicirati sa članovima. Svi sporovi koji mogu nastati, pokušat će se riješiti mirnim putem. Ako spor ne bi bilo moguće riješiti sporove mirnim putem, nadležan je slovenski sud uz primjenu slovenskog prava osim ako prisilnim propisima nije određeno drugačije.

Ajdovščina, dana 18. 5. 2017